donma sözlük anlamı nedir?

Sözlükte donma kelimesinin manası:

  1. Donmak işi.
  2. Bir özdeğin sıcaklık düşmesiyle sıvı durumdan katı duruma dönüşümü.
  3. Bir özdeğin sıcaklık düşmesiyle sıvı durumdan katı duruma dönüşümü.
  4. Bir sıvının ya da çözeltinin, sıcaklığının azaltılması sonucu katılaşması;erimenin tersi.
  5. Bir sıvının ya da çözeltinin, sıcaklığının azaltılması sonucu katılaşması;erimenin tersi.
  6. Dokular üzerine şiddetli ve devamlı so--güg--un etkilemesiyle hücrelerin buz h
  7. --iişi-- kaybederek sıvı halden katı hale geçme.

donma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları