donma noktası sözlük anlamı nedir?

Sözlükte donma noktası kelimesinin manası:

  1. Eriyik durumda bulunan bir metalin kendi özelliğine bağlı olarak donmaya başladığı andaki ısı derecesi.
  2. Suyun donmaya başladığı derece.
  3. Bir özdeğin katı ve sıvı evreleri karışımının dengede olduğu sıcaklık: Erime noktasına özdeştir
  4. Bir özdeğin katı ve sıvı evreleri karışımının dengede olduğu sıcaklık: Erime noktasına özdeştir
  5. Sıvıların katı evreye geçtikleri sıcaklık.
  6. Normal atmosferik basınç altında suyun buz durumuna geldiği sıcaklık derecesi.
  7. Sıvı bir maddenin katı forma geçtiği andaki sıcaklık derecesi.

donma noktası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları