dönme

  1. Ameliyatla cinsiyet değiştiren kimse.

  2. Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi.

  3. Başka bir dindeyken Müslüman olan, mühtedi.

  4. Dönmek işi

  5. Bir cismin bir eksen çevresindeki devinimi.

  6. Resim eşlemesinin bozulmasından dolayı almaç görüntülüğünde resmin aşağıya ya da yukarıya doğru yavaş ya da hızlı olarak yer değiştirmesi.

  7. Bk. inversiyon

  8. Bir bağırsak halkasının kendi ekseni etrafında lümenin daralmasına neden olacak tarzda dönmesi, volvulus.


Yayımlandı

kategorisi