dönmek sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dönmek kelimesinin manası:

 1. Kendi ekseni üzerinde veya başka bir şeyin dolayında hareket etmek
  Örnek: İçeride anahtarın acı bir gıcırtısıyla döndüğünü duydum. Y. Z. Ortaç
 2. Geri gelmek, geri gitmek
 3. Yönelmek
  Örnek: Babam birdenbire bana döndü. S. F. Abasıyanık
 4. Sapmak
  Örnek: Gülümseyerek bir köşeyi döndü. P. Safa
 5. Bir şeyi andıracak duruma girmek, benzemek
  Örnek: Dikmen yolları, mabede adak için gidenlerin yollarına dönmüştü. A. Gündüz
 6. Sınıfta kalmak.
 7. Durumdan duruma geçmek, değişmek, olduğundan daha değişik bir durum almak, benzemek
  Örnek: Erkekler tekaüt olunca çocuğa dönüyorlar. R. N. Güntekin
 8. Belirli bir yerde dolaşmak.
 9. Dönme eylemi.

dönmek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları