Dönüştürme Faktörü ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Dönüştürme Faktörü" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dönüştürme Faktörü" ne demek?

 1. Bir birimle yapılmış bir ölçümü bir başka birime dönüştürmede kullanılan çarpan.

Dönüştürme Faktörü nedir? İlişkili sözcükler

 • Döndürme çatalı: Doğum sırasında yavrunun pozisyonu düzeltmek amacıyla yavruyu uzun ekseni boyunca döndürmede kullanılan doğuma yardım aygıtı, rotasyon çatalı, Caemmerer çatalı. devamı...
 • Ateş Kayığı: Ateş balığı avlamak için kullanılan ve içinde ateş yakılan kayık. Yangın söndürmede kullanılan tulumbayı taşımak için kullanılan büyük ve geniş kayık. devamı...
 • Undercover Units: Örtülü birimler, gizli birimler, askeriyede veya silahlı kuvvetlerde gizlilik içerisinde çalışŸan birimler, özel kuvvetler, özel gizli kuvvetler devamı...
 • Mikreb: (C.: Mekarib) Çift sürmede kullanılan saban. devamı...
 • Pirekıran: Pireyi yok etmeye ve öldürmeye yarayan ilaç. Pire öldürmede kullanılan toz ya da sıvı ilâç. devamı...
 • üretici Fiyatı: Bir birim malın üretiminde kullanılan üretim faktörlerine yapılan ödemelerle hesaplanan fiyat, diğer bir deyişle bir birim mal karşılığı üreticinin eline geçen para miktarı. devamı...
 • Yutuculuk: Bir ortamın, bu ortamın sınırlarının hiç bir etkisi olmamak koşulu ile, birim kalınlığının iç yutma çarpanı. devamı...
 • Geçiricilik: Geçirici olma durumu. Yutucu bir ortamın, bu ortamın sınırlarının hiç bir etkisi olmamak koşuluyle, birim kalınlığının iç geçme çarpanı. devamı...
 • Tüm Yansıma çarpanı: (bir cismin)Cismin yayınmalı ya da yayınmasız, yansıttığı ışık akısının aldığı ışık akısına oranı. Karışık yansımada bütün yansıma çarpanı, iki bileşeni olan düzgün yansıma çarpanı ile yayınık yansıma çarpanının toplamıdır. devamı...
 • Yenileme Süreci: (Olasılık kuramı) Olaylar arasındaki sürenin bağımsız ve eş dağıldığı bir tür olasılıksal süreç. Bu süreçte, olasılıksal değişken bir birimin yaşam uzunluğunu gösterir. Birim bozulduğunda ya da eskidiğinde yeni bir birimle değiştirilir. devamı...

Dönüştürme Faktörü ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.