Dönüşül Değer ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Dönüşül Değer" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dönüşül Değer" ne demek?

 1. (İstatistiksel sınamalar) Örnekleme dağılımından bulunan ve verilen bir anlamlılık düzeyine karşılık gelen örneklemdeğer. Örneğin, (…) = 0,05 eşitliğinde (…) t’nin 0,05 anlamlılık düzeyindekidönüşül değeridir.

Dönüşül Değer nedir? İlişkili sözcükler

 • F Değeri: F-Ölçerinde değişkiler arasındaki ayrımın anlamlılık düzeyini saptamak üzere başvurulan ve değişkilerin eşitliği varsayımının evetlenmesi için gözlenmiş F oranının aşmaması ya da altında kalması gereken kuramsal değer. Bk. f sayısı devamı...
 • Test Istatistiği: İstatistiksel anlamlılık testlerini gerçekleştirirken H0 varsayımını reddetmek veya kabul etmek üzere, seçilen anlamlılık düzeyindeki tablo değerinin karşılaştırıldığı teste ait hesaplanan değer. Bk. sınama örneklemdeğeri devamı...
 • Koşullu Sınama: (İstatistiksel sınamalar). Sınama örneklemdeğerinin dağılımı bilinmeyen bazı değiştirgeler içerdiğinde uygulama güçlüğünü gidermek amacıyla örnekleme dağılımına kısıtlamalar getirerek yapılan anlamlılık sınaması. devamı...
 • Dizgesel örneklemdeğer: Sıralı örneklemdeğerlerin doğrusal birleşimlerinden oluşan örneklemdeğer. devamı...
 • D2 ömeklemdegeri: (Çok değişkenli istatistik) Ortakdeğişke dizeyleri aynı, ortalamaları ayrı olan iki evren arasındaki ufaklığın bir ölçüsünü veren örneklemdeğer. Bu, Mahalanobis’in önerdiği bir örneklemdeğerdir.(…) devamı...
 • Basıölçer: Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın iç yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet, manometre. Akışkanların basıncını ölçen araç. devamı...
 • Dördülleme: Yüzölçüsü verilen bir yüzeyin yüzölçüsüne eşit olan bir dördül bulma süreci. devamı...
 • Değer Artış Vergisi: Gayrimenkul değer artışında olduğu gibi, varlıkların zaman içinde değerinde meydana gelen artışlardan el değiştirme sırasında alınan vergi. Taşınmazların, kamu etkinlikleri sonucunda artan, yani, insan emeği karşılığı olmayan değerleri üzerinden alınan devamı...
 • Toplumsal Uzaklık ölçeği: Bireylerin çeşitli soycal ve toplumsal kümelere karşı tutumlarını ölçmek ya da çeşitli toplum kümeleri arasında izin verilen ilişkilerin yakınlık düzeyini saptamak üzere başvurulan ölçek. bkz. Bogardus ölçeği. devamı...
 • Toplumsal Uzaklık ölçeği: Bireylerin çeşitli soycal ve toplumsal kümelere karşı tutumlarını ölçmek ya da çeşitli toplum kümeleri arasında izin verilen ilişkilerin yakınlık düzeyini saptamak üzere başvurulan ölçek. bkz. Bogardus ölçeği. devamı...

Dönüşül Değer ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.