Doppler Genişlemesi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Doppler Genişlemesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Doppler Genişlemesi" ne demek?

 1. Bir kimyasal tür tarafından ışının hızlı bir şekilde absorplanması veya yayılması sonucu spektral çizgilerin genişlemesi; türün ışık yolundaki hareketine bağlı olarak, dedektör tarafından alınması gereken dalga boyundan biraz daha küçük veya büyük dalga boyu alınır.

Doppler Genişlemesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Etkin Bant Genişliği: Bir monokromatör veya bir girişim filtresinde, geçirgenliğin anma dalga boyundakinin %50’si kadar olduğu dalga boyu aralığından ibaret bir bant genişliği. devamı...
 • Sayca Genişlemesi: Bir banka tarafından verilen saycanın ikinci bankada yatırım niteliğini kazanması ve üçüncü bir banka için borca karşılık olarak bulunması durumu. devamı...
 • ünlü Genişlemesi: Kelime içindeki dar sıradan, ı, i, u, ü ünlülerinin çeşitli nedenlerle boğumlanma özellikleri bakımından geniş sıradan a, e, o, ö ünlülerine dönüşmesi olayı: ağır > ağar, boğuz > boğaz, yağız > yağaz, bağışlanmak > bağaşlamak, buñalmak > boñalmak, kumar > komar, kümes > kömes, kundura > kondura, uğramak > oğramak, ihtiyar > ehtiyar, kelime > devamı...
 • Geniş Zaman Eki: Fiilin gösterdiği hareketin geniş zamanda olduğunu gösteren, fiile geniş zaman kavramı veren ek. Türkçedegeniş zaman eki -r, -Ar, (I)r/-Ur’dur: ağla-r, bak-ar, gül-er, çalış-ır, getir-ir, otur-ur, güldür-ür. bk. geniş zaman. devamı...
 • Frekans: Ses, dalga vb.nin birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık. Bir ses dalgasında bir saniyede salınan dalga boyu sayısına karşılık gelen ve sesin perdesini belirleyen sayısal değer. devamı...
 • Spektroskop: Tayfölçer. Bk. izgegözler Analiz amacıyla devamı...
 • üretra Genişlemesi: Taş, kum gibi nedenlerle tıkanan üretranın genişlemesi. devamı...
 • Rektum Genişlemesi: Rektumun tunica muskularisinin yırtıldığı durumlarda mukozanın periproktal bağ doku içerisine doğru kese biçiminde genişlemesi, rektum divertikülümü, megarektum. devamı...
 • Kent Genişlemesi: Bir kentin, eskiden çizilmiş sınırları içine sığmayarak, yeni ve daha geniş sınırlara gereksinme duyulacak biçimde yaygın bir yerleşme yapısı kazanması, alanca büyümesi. devamı...
 • şirden Genişlemesi: Şirden içerisinde aşırı miktarda gaz ve sıvı içerik birikmesi sonucu şirdenin hacminin artması, abomazum dilatasyonu, abomazum genişlemesi, dilatasyo abomazi. devamı...

Doppler Genişlemesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.