dördüncül yapı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dördüncül yapı kelimesinin manası:

  1. Bazı proteinlerde görülen yapı; polipeptit zincirlerinin daha büyük ve daha kompleks yapıları nasıl oluşturduğunu gösteren yapı.
  2. Çok alt birimli bir molekülün üç boyutlu yapısı.

dördüncül yapı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları