Dörttebirlik Sapma ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Dörttebirlik Sapma" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dörttebirlik Sapma" ne demek?

 1. Alt ve üst dörttebirlikler arasındaki çıkarıma dayalı bir yayılma ölçüsü.dörttebirlik sapma, (…) ile verilir, anlamdaş yarı-dörttebirlikler genişliği.

Dörttebirlik Sapma nedir? İlişkili sözcükler

 • Dörttebirlik: Bir dağılımın toplam sıklığını dört eşit parçaya bölen değişken değerlerinden her biri. Birincisi altdörttebirlik, ikincisi ortanca, üçüncüsü üstdörttebirlik olarak bilinir. devamı...
 • Dörttebirlikler Genişliği: Alt ve üst dörttebirlikler arasındaki çıkarım. Betimsel istatistikte yalın bir yayılma ölçüsüdür. devamı...
 • Alt Dörttebirlik: Bk. dörttebirlik. devamı...
 • Yakınlararası Cinsel Ilişki Yasağı: Dar anlamda bacı kardeş, geniş anlamda kandaş ya da hısım akraba arasındaki cinsel ilişki ve evlenme yasağı. devamı...
 • Dörttebirlik çarpıklık ölçüsü: Bir sıklık dağılımının çarpıklık derecesini dörttebirliklere dayanarak veren ölçü. Alt dörttebirlik (…) olur. devamı...
 • Yakınlararası Cinsel Ilişki: Dar anlamda aile üyeleri, geniş anlamda yakın kandaş ya da hısım akrabalar arasındaki doğru bulunmayan cinsel ilişki ya da evlilik. devamı...
 • Yakınlararası Cinsel Ilişki: Dar anlamda aile üyeleri, geniş anlamda yakın kandaş ya da hısım akrabalar arasındaki doğru bulunmayan cinsel ilişki ya da evlilik. devamı...
 • çeyrekliklerarası Sapma: Bir dağılımın yayılmasını ölçen ve dizinin birinci dörtte birlik (ilkçeyreklik) gözlemiyle üçüncü dörtte birlik (sonçeyreklik) gözlemi arasındaki sapma ya da uzanıma eşit olan değer. devamı...
 • Bağıntı Katsayısı: Değişkenler arasındaki bağıntının ölçü ve doğrultusunu saptamak üzere bir serpilmenin gösterdiği toplam sapma içinde açıklanmamış sapmanın oranı olarak bulunan ve + 1’le -1 arasında değişen değer. bkz. açıklanmış sapma. devamı...
 • Ortalama üstikisel Sapma: Bir gözlemler kümesinin, herhangi bir başlangıç noktası çevresindeki ikinci baklemi. Eğer başlangıç noktası yalın ortalama ise,ortalama üstikisel sapma, değişke adını alır. anlamdaş ortalama üstikisel yanılgı. devamı...

Dörttebirlik Sapma ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.