doubly sözlük anlamı nedir?

Sözlükte doubly kelimesinin manası:

  1. Çift çift, iki kat olarak, iki misli olarak.
  2. İki misli, ikişerli, çifterli, iki kat olarak

doubly ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları