Downer Cowsendromu ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Downer Cowsendromu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Downer Cowsendromu" ne demek?

 1. Yatalak inek sendromu.

Downer Cowsendromu nedir? İlişkili sözcükler

 • Downer Cow Syndrome: Yatalak inek sendromu devamı...
 • Sternal Yatalak Sendromu: Yatalak inek sendromu. devamı...
 • Postanaesthetic Downer Syndrome: Postanestetik yatalak sendromu devamı...
 • Lipomobilizasyon Sendrom: Yağlı inek sendromu. devamı...
 • Anestezi Sonrası Miyopati: İri cüsseli atlarda, halotan anestezisi sonucu, iskelet kaslarında iskemiye bağlı olarak gelişen şişkinlik, sertleşme, ağrı, dejenerasyon ve nekrozla belirgin hastalık, anestezi sonrası miyonekroz, atlarda anestezi sonrası eş güdüm bozukluğu sendromu, postanestetik yatalak sendromu, anestezi sonrası rabdomiyolizis. devamı...
 • Yatalak Inek Sendromu: Doğum sırasında ve sonrasında veya doğuma yakın günlerde ineklerin birçok nedene bağlı olarak ayağa kalkamayarak yerde yatması sonucu cisimlerin yapmış olduğu dış basınç veya uzun süre vücut ağırlığının altında kalan ayak, kafa ve bacaklardaki kas iskemileri, arka bacak sinirlerinde zedelenme, kalp ve karaciğerde dejenerasyonlarla belirgin, başlıca iyi kondisyonlu hayvanlarda görülen ölümcül hastalık, sternal yatalak sendromu, devamı...
 • Bedridden: Yatalak. Yatalak, yatağa çakılmış devamı...
 • Boğasak: Boğaya gelmiş veya boğa isteyen inek. Boğayla çiftleşmek için hazır olan ve bunun için gerekli belirtileri gösteren inek veya düve. devamı...
 • Akabane Virüs Hastalığı: Bunyaviridae ailesinde, Bünyavirüs cinsinde yer alan ve sokucu sineklerle taşınan bir virüsün inek, keçi ve koyunlarda gebelik döneminde enfeksiyonlara neden olarak yavru atmaya veya nöral tüpün kapanmasının engellenmesi sonucu artrogripozis veya hidranensefaliyle belirgin yapılış bozukluklarına neden olan viral bir hastalık, Akabane hastalığı, doğuştan artrogripozis-hidranensefali sendromu, sığırların enzootik artrogripozisi. devamı...
 • Yalpalama Sendromu: Boyun omurlarının çeşitli nedenlerle omuriliğe basınç yapması ve zedelemesi sonucu oluşan, kronik eş güdüm bozukluğuyla belirgin hastalık. Genç atlarda ve iri cüsseli köpeklerde görülür, wobbler sendromu, eş güdüm bozukluğu sendromu. devamı...

Downer Cowsendromu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.