drift sözlük anlamı nedir?

Sözlükte drift kelimesinin manası:

 1. Sürüklenmek, kendini koyvermek, hayatın akışına bırakmak, gayesiz yaşamak, yığılmak, toplanmak, sürüklemek, yığmak
 2. Rüzgâr veya akıntının etkisiyle sürüklenme, çekilme
 3. Rüzgârın yığdığı kar
 4. Amaç, hedef, eğilim, temayül
 5. Sürüklenme, gayesiz olarak dolaşma
 6. Birikinti, moren
 7. Geminin akıntı veya rüzgâr ile sürüklenmesi, sürükleniş uzaklığı
 8. Rotadan ayrılma
 9. Kanal, geçit
 10. Sürüklenmek, akıntıya kapılmak
 11. Yığılmak, toplanmak birikmek
 12. Tıkanmak
 13. Sürüklemek
 14. Yığmak, biriktirmek
 15. Gayesizce dolaşmak, olayların akışında sürüklenmek

drift ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları