düğün çiçeğigiller sözlük anlamı nedir?

Sözlükte düğün çiçeğigiller kelimesinin manası:

  1. İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya.
  2. Yaprakları parçalı ve karşılıklı dizilişli, çanak ve taç yaprakları beş parçalı, ışınsal ya da bilateral simetrili, aken ya da folikül meyveli, hermafrodit, nadiren bir eşeyli, dünyada 50 cins ve 1800 türle, ülkemizde ise 17 cins ve 180 kadar türle temsil edilen, bir ya da çok yıllık, otsu, nadiren çalımsı ya da tırmanıcı özellik gösteren bitkiler.

düğün çiçeğigiller ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları