Dünden Hazır ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Dünden Hazır" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dünden Hazır" ne demek?

 1. Kendisine yapılan bir öneriyi can atarak kabul ediveren.

Dünden Hazır nedir? İlişkili sözcükler

 • Platonculuk: Platon’un kurduğu, sonradan kendisine bağlı öğrencilerin geliştirdiği, duyu dünyasından ve zihin ürünlerinden farklı, kavranabilir bir gerçekliğin varlığını kabul eden öğreti. Platon’un kurduğu, sonradan kendisine bağlı öğrencilerinin geliştirdiği; duyulur dünya ile devamı...
 • Second A Motion: Bir öneriyi desteklemek devamı...
 • Acceptance: Kabul Kabul edilme Tasdik ve devamı...
 • Alacaklının Direnmesi: Kendisine yapılacak ödeme ya da verilecek nesne için borçlusunca kurallara uygun davranış ve işlemler yapıldığı halde alacaklısının bunları kabul etmemesi. devamı...
 • Denied The Allegations: Suçlamaları reddetti, suçlamaları kabul etmedi, kendisine yöneltilen suçlamalar karşŸı geldi devamı...
 • Denied The Accusations: Suçlamaları reddetti, suçlamaları kabul etmedi, kendisine yöneltilen suçlamalar karşŸı geldi devamı...
 • Reception: Alma, alınma Kabul, kabul etme devamı...
 • Resepsiyon: Kabul, kabul etme. Resmî ziyafet, kabul töreni. devamı...
 • Aracılı Kabul: Ödeğin ilgilisince kabul edilmemesi durumunda bir başkasınca kabulü. Araya girme yoluyla yapılan kabul. devamı...
 • Ivedilik Kararı: Bir yasa tasarısının daha çabuk görüşülmesini sağlamak üzere, öneriyi veren millet vekili ya da yarkurulun yazılı ve gerekçeli isteği üzerine meclisçe verilen vargı. devamı...

Dünden Hazır ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.