Dunnett Testi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Dunnett Testi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dunnett Testi" ne demek?

 1. Tek yönlü varyans analizinde gruplardan birini kontrol, diğerlerini de deney grupları oluşturuyorsa ve varyans analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmışsa deneydeki tüm grupları ikişerli çoklu karşılaştırmak yerine, her deney grubunun yalnızca kontrol grubuyla karşılaştırılması durumunda kullanılan çoklu karşılaştırmalarda kullanılan bir test

Dunnett Testi nedir? İlişkili sözcükler

 • Kobay: Kobaygillerden, bilimsel araştırmalarda kullanılan bir deney hayvanı, Hint domuzu (Cavia porcellus). Deney konusu. devamı...
 • Indol Testi: Mikroorganizmaların bir amino asit olan tripdofanı ayrıştırarak indol meydana getirebilme yeteneğini belirlemek için kullanılan deney. devamı...
 • Koagülaz Testi: Özellikle stafilokoklarda bulunan ve kan plazmasını pıhtılaştıran koagülaz enzimini ortaya koyarak patojenik olanlarla patojenik olmayanları ayırmak amacıyla yapılan deney. devamı...
 • örgü Tasarımı: (Deneysel tasarım) Latin dördül tasarımında deneme sayısı dizeç ya da dikeç sayısından çok olduğunda kullanılan bir deney tasarımı. Deneydeki tüm işlemler için aynı duyarlıkta bilgi elde etmek amacıyla düzenlenen, işlem sayısının tam üstiki olduğu eksik bölük tasarımı. devamı...
 • Mann Whitney U Testi: İki bağımsız grubun ortancalarını karşılaştırmak amacıyla kullanılan parametrik olmayan bir test. devamı...
 • Tukey çoklu Karşılaştırma Yöntemi: Parametrik varyans analizinde bağımsız gruplar arası farklılık bulunduğunda hangi grubun veya grupların farklı olduğunu araştırmak için kullanılan ikili karşılaştırma testlerinden biri. devamı...
 • Alkalin Fosfataz Testi: Bazı mikroorganizmalarca sentezlenen, alkalin fosfataz enzim etkinliğini ortaya koymada uygulanan deney. devamı...
 • Katalaz Testi: Bazı mikroorganizmalarca sentezlenen katalaz enzimini belirlemek amacıyla yapılan deney. Sütte akyuvar artışı ve stafilokokların olup olmadığını ortaya koyan test. devamı...
 • Deaminasyon: Bir molekülden amino grubunun çıkanlması. Bir molekülden amino grubunun çıkarılması. devamı...
 • Kovalent Modifikasyon: Enzim molekülünün yapısındaki belirli serin, treonin veya tirozin amino asitlerinin hidroksil gruplarına bir fosfat grubunun eklenmesi veya bu yapılardan bir fosfat grubunun çıkarılması ve böylece enzim etkinliğinin düzenlenmesi. devamı...

Dunnett Testi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.