durağan durum büyümesi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte durağan durum büyümesi kelimesinin manası:

  1. Bir ekonomide, makroiktisadi değişkenlerin sabit bir oranda arttığı durumdaki iktisadi büyüme. krş. dengeli büyüme

durağan durum büyümesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları