Durdurulmuş Akış Yöntemi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Durdurulmuş Akış Yöntemi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Durdurulmuş Akış Yöntemi" ne demek?

 1. Bir çözelti içinde oluşan hızlı tepkimelerin hızlarını ölçmek için geliştirilmiş yöntem. Bu yöntemde her bir reaktif çözeltisinin enjeksiyon yoluyla bir hücre içinde hızla karışmaları sağlanır ve tepkime, pH değişimi, spektofotometrik veya kondüktometrik yollarla izlenir.

Durdurulmuş Akış Yöntemi nedir? İlişkili sözcükler

 • Birim Fiş Yöntemi: Kitaplıktaki gereçler için çıkarılan fişlerde kaynakça yönünden birliği sağlayan yöntem. (Bu yöntemde bir temel fiş hazırlanır, ek fişlerden her biri için gereken bilgi temel fiş öğelerine eklenir.) bkz. temel fiş, ek fiş. devamı...
 • Bilinmeyen Büyütme Faktörleri: Bilinen bütün besin maddelerini içeren, rasyonlara eklendiğinde büyüme hızını artıran, fakat analiz yoluyla veya başka yollarla niteliği henüz belirlenememiş bulunan maddeler. devamı...
 • Mali Yıl Yöntemi: Bütçe dönemi sona erdiğinde, hangi aşamada olursa olsun bütçe hesaplarının mali yıl esasına göre kapatılmasına ilişkin bir yöntem. krş. bütçe yineleme yöntemi devamı...
 • Cümle Yöntemi: Okuma öğretiminde öğrencilere gerekli becerilerin, sözcük tanımaya ve çözümlemeye geçmeden, cümle bütünlüğü içinde kazandırılması amacını güden yöntem devamı...
 • Sekizli Yöntem: İlk kez Ranganathan tarafından iki nokta sınıflama yönteminde ileri sürülen ve Arap rakamlarının onlu karakterini sonsuz genişletme olanağı sağlayan yöntem. (Bu yöntemde 1*den 8’e kadar olan rakamlar aynen kullanılmakta, 9 daima bir yardımcı rakamla birlikte ele alınmaktadır. Örneğin 1,2,3.4,5,6, 7,8,91,92,93,94,95,96,97,98,991,992… gibi.) devamı...
 • Absorbsiyon: Emilme, örn.sindirim, gıdaların barsaklarda absorbsiyonudur denilebilir. Vücuda çeşitli yollarla (oral, enjeksiyon, solunum) alınan kimyasal maddenin kan dolaşımına katılımı. devamı...
 • Saptanca Yöntemi: Dışardan yurda getirilecek malların tür ve niceliklerini sınırlandıran yöntem. devamı...
 • Tümdeğer Yöntemi: Tümdeğer ederleri, işlemleri ve hizmetlerinin uygulandığı sayışımlandığı yöntem. devamı...
 • Runge Kutta Yöntemi: Adi diferensiyel denklemler sistemi için Cauchy probleminin sayısal çözümünün bulunmasında kullanılan bir yöntem. devamı...
 • Basamaklı Taşlama Yöntemi: Doku kalınlığını ölçmede uygulanan ve taşlama temeline dayanan özel bir yöntem. devamı...

Durdurulmuş Akış Yöntemi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.