durgun çekim sözlük anlamı nedir?

Sözlükte durgun çekim kelimesinin manası:

  1. Alıcı devinimlerinin az olduğu ya da hiç yer almadığı çekim. Devingen çekimin karşıtı.
  2. İçinde fazla devinim olmayan, gerilimsiz, çatışmasız, ağır gelişen çekim

durgun çekim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları