durgunluk savı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte durgunluk savı kelimesinin manası:

  1. Mutlak gelir önsavına göre gelir artışına bağlı olarak ortalama tüketim eğiliminin düşeceği öngörüsünden hareketle, büyüyen bir ekonomide yatırımların reel gayrisafî yurtiçi hasılaya oranı sabit varsayıldığında, kamu harcamalarının reel gayrisafî yurtiçi hasılaya oranı artmadığı durumda ekonomilerin durgunluğa gireceğini ileri süren sav.

durgunluk savı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları