durum ulacı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte durum ulacı kelimesinin manası:

  1. Zarf-Fiil.
  2. (Derleme.. hal ulacı) Eylemin durumunu belirten, niteleyen ulaç : Güle güle gitmek (gül-e gül-e) , söylenerek gitmek (söyle-n-erek) , söylemeden gitmek (söyle-me-den) , söylemeksizin gitmek (söyle-mek-siz-in) vb.

durum ulacı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları