duruşma önişleri sözlük anlamı nedir?

Sözlükte duruşma önişleri kelimesinin manası:

  1. Dava dosyası, C. Savcılığından yetkili yargılama yerine geçtikten sonra, yargılık ya da başkanca duruşmaya başlanabilmesi için yapılması, gerekli ve zorunlu olan işlemlerin tümü.

duruşma önişleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları