Düşey Doğrusallık Ayarı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Düşey Doğrusallık Ayarı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Düşey Doğrusallık Ayarı" ne demek?

 1. Almaçtaki resmi oluşturan yatay çizgiler arasındaki uzaklıkların eşit olmasını sağlama.

Düşey Doğrusallık Ayarı nedir? İlişkili sözcükler

 • Doğrusallık Ayarı: Almaçtaki resmi oluşturan yatay ve düşey çizgiler arasındaki uzaklıkların aynı olmasının sağlanması; buna göre düşeydoğrusallık ayarı ile yataydoğrusallık ayarı olarak iki çeşitdoğrusallık ayarı vardır. devamı...
 • Dış Merkezlik: Bir elips ve hiperbolde, odaklar arasındaki uzaklığın büyük eksen uzunluğu ile olan oranı. Bir konik üzerindeki noktaların odağa ve doğrultmana uzaklıkları oranı. Elips ve hiperbolde bu oran, odaklar uzaklığının büyük devamı...
 • Sert Nesne: Zorlama ve devinim etkisi altında biçimi ve boyutları değişmeyen cisim; bu durumda cismi oluşturan parçacıklar arası uzaklıklar değişmez. Zorlama ve devinim etkisi altında biçimi ve boyutları değişmeyen cisim; bu durumda devamı...
 • Uzaklaşma: Uzaklaşmak durumu. İki kişi ya da kişi ile nesne arasındaki uzaklığı sağlama hareketi. devamı...
 • Parçacıklar Arası Uzaklığı: Parçacıklar arasındaki ortalama uzaklık. devamı...
 • Thurstone Eşit Görünen Aralık ölçeği: Bir ölçüm boyutuna ilişkin olarak ölçek konumu daha önce yargıcıların değerlendirmeleriyle saptanmış, konumsal değer birimleri arasındaki uzaklıkları eşit sayılmış sınarlardan oluşan, yanıtlayıcılardan bu sınarlar arasında görüşlerine en uygun düşenleri belirtmelerini isteyerek tutumları ölçen ölçek. bkz. eşit görünen aralık ölçeği- devamı...
 • Telemetre: İki nokta arasındaki uzaklığı ölçmeye yarayan gereç. Fotoğraf makinelerinde, çekimi yapılacak nesneye olan uzaklığı belirterek bunun ayarını yapan düzen. devamı...
 • ıraklık Açısı: Farklı iki yerden, uzaktaki bir noktaya yönelmiş iki doğrultu arasındaki açı (bk. şekil P. 2 ve P. 13). Gözlenen nokta ne kadar uzakta iseıraklık açısı da o kadar küçük olur. Gökbilimde Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar için bu açı dolaylı yoldan ölçülerek uzaklık hesabı yapılır. devamı...
 • Aralıklı ölçek: Nesne ya da özellikleri sıraya dizmekle kalmamayıp bunlar arasındaki kesin uzaklığı da gösterme olanağı veren ve ölçüm boyutunun tüm ardıl değerleri arasında eşit uzaklık bulunan ölçek. bkz. adlayıcı ölçek, boyut, oransal ölçek, ölçüm düzeyleri, sıralayıcı ölçek. devamı...
 • Mekanik Parmak Izi: Mermi çekirdeği üzerinde setlerin bıraktığı ve fiziksel inceleme sonucunda suç konusu ile mukayese arasındaki irtibatlılık/irtibatsızlığın tespitine yarayan mikro çizgiler, mikroskobik çizgiler. devamı...

Düşey Doğrusallık Ayarı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.