Düşük Tutmalıklı Konut ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Düşük Tutmalıklı Konut" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Düşük Tutmalıklı Konut" ne demek?

 1. Dar gelirli ya da yoksul halk katmanlarının yararlanabilmeleri amacıyla konut pazarına çıkarılan, tutmalığı, içinde oturanın gelirine ve öbür niteliklerine bakarak düşük tutulan kamu girişimleri, konut birleşkeleri ya da özel kuruluşlarca yaptırılan konut.

Düşük Tutmalıklı Konut nedir? İlişkili sözcükler

 • Tutmalık Konut: İyeliğini elde etmek için değil, belli bir tutmalık karşılığında oturulmak için yaptırılıp pazara sürülen konut türü. bkz. iyelik konut. devamı...
 • Iyelik Konut: 1 – İyesi olan ailenin kendisinin oturduğu, tutmalık karşılığında başkasının oturmasına ayrılmayan konut. 2 – Bir ülkede, konut siyasasının herkesi konut iyesi durumuna getirmeyi amaçlaması sonucunda konut pazarına sürülmesi türlü yöntemlerle desteklenen konut türü. bkz. konut iyeliği. devamı...
 • Konut Sunumu: Kamu kuruluşlarınca, özel girişimce ve konut birleşkelerince üretilip belli bir anda ya da bir yıl gibi belirli bir süre içinde konut pazarına çıkarılan konut birimi sayısı. devamı...
 • Toplu Konut: Önceden planlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımları ve katkılarıyla oluşturulan yapılar bütünü. Konut birleşkesi, konut yapım ortaklığı ya da konut bankaları gibi kamusal ya da özel devamı...
 • Gösterişli Konut: Toplumun yüksek gelirli katmanları için yapılan ve konut pazarına sürülen konut birimlerine verilen ad. devamı...
 • Tutmalık ödeneği: Kimi ülkelerde, dar gelirli ya da yoksul aileleri konut bunalımlarının etkisinden bir ölçüde korumak amacıyla, her ay ödemekte oldukları tutmalık paralarının devlet ya da kent yönetimi gibi kamu kuruluşlarınca üstlenilen bir bölümü. devamı...
 • Işlemesiz Tutmalık: 1 – Tutmalığın, bir konutta oturduktan ve süre bitiminde değil, her ayın başında ödenmesini gerektiren tutmanlık sözleşmesi. 2 – Bu durumda bulunan bir tutmanın ödediği tutmalık. devamı...
 • Tutmanlık Denetimi: Konut bunalımlarının sonucu olarak, tutmanlardan çok yüksek tutmalık parası istenmesini ya da bunların topluca evden çıkarılmalarını önlemek üzere, tutmalıkların yükseltilmesini belli bir düzene bağlamak, evden çıkarmayı belli koşullara bağlayarak güçleştirmek ve tutman-iye ilişkilerini denetlemek. devamı...
 • Konut Araştırması: Bir ülkede ya da kentte, bilimsel amaçlarla ya da saptanacak yöneltilere yardımcı olmak üzere, konut birimlerinin ya da konutların oluşturduğu oturma alanlarının büyüklük, sayı, kullanım kolaylıkları, tutmalık, iyelik, vb. yönlerden incelemeye konu yapılması. devamı...
 • Konut Açığı: Konut birimleri sayısının, konut gereksinmesi duyan ev halkı birimlerinin istemde bulundukları konut birimlerinin sayısından az olması durumu. devamı...

Düşük Tutmalıklı Konut ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.