düşünbilim

  1. Evrenin oluşumu, ilk ve son nedenleri, aşkın düzenlilikleri araştıran bilgi dalı.


Yayımlandı

kategorisi