Düşünsel Olgunluk ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Düşünsel Olgunluk" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Düşünsel Olgunluk" ne demek?

 1. Tüm zihinsel güçlerin gelişme bakımından en yüksek dereceye erişmesi durumu.

Düşünsel Olgunluk nedir? İlişkili sözcükler

 • Bedensel Olgunluk: Bedence gelişmenin son ya da en yüksek basamağına erişmiş olma durumu. devamı...
 • özürlü çocuk: Bedensel ya da zihinsel bakımdan bir özürü bulunan, yetişmesi ve gelişmesi için özel eğitim önlemlerinin alınması gereken çocuk. devamı...
 • Smuttiness: Kirlilik, lekelilik; müstehcenlik, açık saçıklık; siyah tozlu beneklerin gelişŸmesi ile karakterize bir bitki hastalığŸı tarafından etkilenmişŸ olma durumu devamı...
 • Odontogeni: (Yun. odous: diş; gennaein: meydana getirmek) Dişlerin kökeni ve gelişmesi. devamı...
 • Grup Tahmin Yöntemi: Olaf Helmer ve Norman Dalkey tarafından 1950 yılında geliştirilen; teknolojinin hızlı değişim gösterdiği alanlar başta olmak üzere, sosyal ve iktisadi alanlarda konu ile ilgili uzmanların görüşlerine dayanarak gelecekte gerçekleşmesi olası olayların zamanını belirleme ve öngörme yöntemi. devamı...
 • ünlü Uyumu: Türkçede, kelimelerdeki ünlülerin incelik, kalınlık veya düzlük, yuvarlaklık bakımlarından birbirine benzemesi, ünlü benzeşmesi, vokal uyumu. (Derleme.. ünlü benzeşmesi, vokal uyumu, ses uyumu, sesli uyumu, vokal uyumu kanunu) Bazı dillerde, özellikle devamı...
 • Cinsel Olgunluk: Üreme ergenlerinin olağan biçimde çalışmaya başlaması ve cinsel ilişkilerin ruhsal yönden istenilen ölçütlere göre gelişme göstermesi durumu. devamı...
 • üstünlük Derecesi: En, çok zarfıyla sıfat veya başka zarfların nitelik ve nicelik bakımından kazandıkları en üstün anlam. En, pek belirteçleriyle, sıfat veya başka belirteçlerin kavram bakımından üstün dereceye ulaştırılması: Hayatta en hakikî devamı...
 • Toplumsal Gelişme: Toplumun bütün olarak değişmesi ve gelişmesi. 1-Toplumsal davranım, duygular, tutumlar, değerler vb. bakımından bireyin yaşam boyunca gösterdiği sürekli ve olumlu değişmelerin tümü. 2- Bir toplumun, o toplumu oluşturan kişilere kıvanç devamı...
 • Eş Gametlilik: (Yun. isos: eş; gamos: evlenme) Benzer gametlerin birleşmesi durumu; eş yapıdaki eşey hücrelerinin birleşmesi. İzogami. Benzer gametlerin birleşmesi durumu. Eş yapıdaki eşey hücrelerin birleşmesi, izogami. devamı...

Düşünsel Olgunluk ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.