Düşünüş ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Düşünüş" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Düşünüş" ne demek?

 1. Düşünme işi veya biçimi, mütalaa

 2. İnsanın, özellikle davranışlarına yön veren ahlak tutumu ve düşünme biçimi.

 3. İnsanın özellikle eylemlerine yön veren ahlaksal tutumu ve düşünme biçimi, bk.düşünüş ahlâkı

Düşünüş nedir? İlişkili sözcükler

 • Hoşlanım Acı Ilkesi: (Freud) İnsanın yaşamının hoşlanma veren yaşam içgüdüsüyle, bunun karşıtı acı veren ölüm içgüdüsünce yönetildiği görüşü. (Freud) İnsanın davranışlarının, ilk çocukluk döneminde karşılaştığı ve yaşamı boyunca süregiden isteklerinin yerine getirilmesini isteme devamı...
 • Deontolojizm: Ödevi ahlakın temeli olarak gören, bazı eylemlerin sonuçlarına bakılmaksızın, ahlaki bakımdan yapılması gereken eylemler olduğunu iddia eden etik anlayış. Eylemlerin, kendilerinde veya kendi başlarına iyi veya kötü olduklarını savunan tavır. devamı...
 • Düşünüş Ahlakı: (Kant’ta) Ahlâk kavramı olarak başarı ahlâkı’na karşı kullanılan terim: ahlaksal yargılamada başarıyı değil, düşünüşü temel alan görüş. // Kant’a göre ahlâk yargıları bir davranışın (eylemin) başarısına, sonucuna göre değil, o eylemin arkasındaki, o eylemi ortaya koyan, o eyleme temel olan düşünüşün niteliğine göre verilmelidir. Ahlâk eylemleri yalnızca düşünüşe göre değerlendirilmelidir. Bu da Kant’ta istemenin iyi devamı...
 • Ahlaksızlık: Ahlaksız olma durumu. Ahlak kurallarına uymama, ahlaksızca davranış. devamı...
 • Sermonizer: Vaiz, dini meseleler üzerine konferans veren kimse; davranışŸlar ve ahlak üzerine vaaz veren kimse (ayrıca sermoniser) devamı...
 • Sermoniser: Vaiz, dini meseleler üzerine konferans veren kimse; davranışŸlar ve ahlak üzerine vaaz veren kimse (ayrıca sermonizer) devamı...
 • ırz Insanın Kanı Pahasıdır: İnsan ırzını, namusunu korumak için canını feda eder. devamı...
 • ırz Insanın Kanı Pahasıdır: İnsan ırzını, namusunu korumak için canını feda eder. devamı...
 • Insanın Adı çıkacağına Canı çıksın: İnsanın haklı veya haksız yere adı bir defalık kötüye çıktı mı ondan sonra yaptıkları hep o gözle değerlendirilir. devamı...
 • Bencilik: Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm. İnsanın bütün eylemlerinin ben sevgisiyle belirlenmiş olduğunu, buna göre ahlaklılığın da yalnızca kendini koruma içgüdüsünün bir biçimi olduğunu ileri süren öğreti. devamı...

Düşünüş ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.