Düşyorum ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Düşyorum" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Düşyorum" ne demek?

 1. Halkın, düşlere dayanarak kişi, nesne ve olayların geçmiş ya da gelecekleriyle ilgili olarak yaptığı geleneksel yorumlar, bk. halkbilgisi. krş. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi, halk havabilimi, halk yıldızbilimi, bakı.

Düşyorum nedir? İlişkili sözcükler

 • Halk Yıldızbilimi: Halkın bilinmeyeni çözmek amacıyla yıldızlarla ilgili olarak kullandığı yöntem ve uygulamaları konu alan bilim dalı. bk. halkbilgisi. krş. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi, halk havabilgisi, yıldızbilim, bakı, düşyorum. devamı...
 • Yıldızbilimi: Halkın yıldızların parlaklığı, kaymaları, öbekleriyle ilgili olarak yeryüzündeki olaylar ve insanların yazgıları arasında geleneksel inaçlarına dayalı her tür yorum ve değerlendirmesi, krş. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi, bakı, düşyorum. devamı...
 • Halk Havabilgisi: Halkın, hava olaylarını yerel deneyimlerine dayanarak değerlendirmesi, yorumlaması, sonuçlar çıkarması, birtakım mutlu ve mutsuz olaylara önbelirti saymasıyla ilgili geleneksel inançları, bunlara dayalı bilgi ve uygulamaları, bk. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi, halk yıldızbilimi, yıldızbilim, bakı. devamı...
 • Düşünüyorum öyleyse Varım: (Descartes’ta) Öznenin iç algıda kendi bilincine varıp kendi varoluşunu dolaysız bir biçimde kavramasını dile getiren temel önerme. Bu önerme varlıktan değil de ben’den kalkan bir yeni düşünüşün de çıkış noktası olmuştur. devamı...
 • Düşünüyorum öyleyse Varım: (Descartes’ta) Öznenin iç algıda kendi bilincine varıp kendi varoluşunu dolaysız bir biçimde kavramasını dile getiren temel önerme. Bu önerme varlıktan değil de ben’den kalkan bir yeni düşünüşün de çıkış noktası olmuştur. devamı...
 • Halk Müziği: Yazılı hiçbir kurala dayanmadan yalnızca işitme yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan, halkın ortak malı olan geleneksel müzik türü, folk müziği. Yazılı hiçbir kuram, kural ve öğretiye dayanmadan, yalnızca işitme yoluyla öğrenilerek devamı...
 • Yiğitlik Oyunu: Yiğitlikle ilgili ya da duygusal olayları belirtmek amacıyla oynanan halk oyunu. bk. halk oyunu. devamı...
 • Destan: Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope. Bir kahramanlık hikâyesini veya bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on bir hece olan halk devamı...
 • Mit: Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos. Efsaneleşen kavram veya kişi. devamı...
 • Fortean Fenomeni: amerikan araştırmacı yazar charles fort’un adını taşıyan bu fenomenler. geleneksel bilim bilgisini zorlayan, garip fenomenlerdir. fortean fenomenleri, paranormal olarak farzedilen, ancak garip, paranormal olmayan olayları içerir. canavarlar ve mucizeler, olağandışı olaylar, ve beklenmedik yağmurlar gibi. devamı...

Düşyorum ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.