duymak

Duymak: İngilizce ve Türkçe Anlamı ve Kullanımı

Giriş

“Duymak” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir fiildir. Duyma eylemini ifade etmenin yanı sıra, anlama, fark etme ve dikkate alma gibi mecazi anlamlara da sahiptir. Bu makale, “duymak” kelimesinin İngilizce ve Türkçe’deki anlamlarını, kullanımlarını ve nüanslarını derinlemesine inceleyecektir.

İngilizce Anlamı ve Kullanımı

İngilizce’de “duymak” kelimesi “hear” olarak çevrilir. Duyma eylemini ifade eden temel anlamına ek olarak, “hear” aşağıdaki mecazi anlamlara da sahiptir:

 • Anlamak: “I hear what you’re saying.” (Söylediklerini anlıyorum.)
 • Fark etmek: “I heard a noise outside.” (Dışarıda bir ses duydum.)
 • Dikkate almak: “I’ll hear your request.” (Talebinizi dikkate alacağım.)
 • Haber almak: “I heard that you got a promotion.” (Terfi ettiğini duydum.)
 • Dinlemek: “I’m hearing a great song on the radio.” (Radyo’da harika bir şarkı dinliyorum.)

“Hear” fiili genellikle şu kalıplarda kullanılır:

 • Hear something: “I heard a loud bang.” (Yüksek bir patlama sesi duydum.)
 • Hear from someone: “I haven’t heard from her in a while.” (Bir süredir ondan haber almadım.)
 • Hear about something: “I heard about the accident on the news.” (Kazayı haberlerde duydum.)
 • Hear of someone: “I’ve never heard of that author.” (O yazarı hiç duymadım.)

Türkçe Anlamı ve Kullanımı

Türkçe’de “duymak” kelimesi, İngilizce’deki “hear” fiiline benzer anlamlara sahiptir. Duyma eyleminin yanı sıra, anlama, fark etme ve dikkate alma gibi mecazi anlamları da ifade eder:

 • Anlamak: “Söylediklerini duyuyorum.”
 • Fark etmek: “Dışarıda bir ses duydum.”
 • Dikkate almak: “Talebinizi duyacağım.”
 • Haber almak: “Terfi ettiğini duydum.”
 • Dinlemek: “Radyo’da harika bir şarkı dinliyorum.”

“Duymak” fiili genellikle şu kalıplarda kullanılır:

 • Bir şey duymak: “Yüksek bir patlama sesi duydum.”
 • Birinden duymak: “Bir süredir ondan haber almadım.”
 • Bir şey hakkında duymak: “Kazayı haberlerde duydum.”
 • Birini duymak: “O yazarı hiç duymadım.”

Nüanslar ve İncelikler

Hem İngilizce hem de Türkçe’de “duymak” kelimesinin bazı ince nüansları vardır:

 • İşitsel algı: “Duymak” kelimesi, her iki dilde de öncelikle işitsel algıyı ifade eder.
 • Anlama: “Duymak” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de anlama anlamına gelebilir. Ancak, İngilizce’de “understand” fiili genellikle daha resmi ve teknik bağlamlarda kullanılırken, Türkçe’de “anlamak” fiili daha yaygındır.
 • Farkındalık: “Duymak” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de farkındalık anlamına gelebilir. Ancak, İngilizce’de “notice” fiili genellikle daha belirgin ve kasıtlı farkındalığı ifade ederken, Türkçe’de “fark etmek” fiili daha genel bir farkındalığı ifade eder.
 • Dikkate alma: “Duymak” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de dikkate alma anlamına gelebilir. Ancak, İngilizce’de “consider” fiili genellikle daha ciddi ve resmi bağlamlarda kullanılırken, Türkçe’de “dikkate almak” fiili daha yaygındır.

Sonuç

“Duymak” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan bir fiildir. Duyma eylemini ifade etmenin yanı sıra, anlama, fark etme ve dikkate alma gibi mecazi anlamlara da sahiptir. Bu makale, “duymak” kelimesinin İngilizce ve Türkçe’deki anlamlarını, kullanımlarını ve nüanslarını derinlemesine incelemiştir. Bu bilgi, her iki dilde de etkili bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi