duyulanma hızı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte duyulanma hızı kelimesinin manası:

  1. Bir uyartının başlamasıyle (bir nesnenin belirmesiyle) o uyartının doğurduğu duyulanmanın başlaması (o nesnenin biçiminin algısı) arasında geçen zamanın tersi.

duyulanma hızı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları