duyumculuk sözlük anlamı nedir?

Sözlükte duyumculuk kelimesinin manası:

  1. Her bilginin temelinde duyumların bulunduğu ileri sürülen öğretilerin genel adı, sansüalizm.
  2. Bilginin duyumlar yoluyle elde edileceğini ve gerçekte de her bilginin temelinde duyumların bulunduğunu ileri süren öğreti.

duyumculuk ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları