Düzdizimsel Ayrıklık ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Düzdizimsel Ayrıklık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Düzdizimsel Ayrıklık" ne demek?

 1. Çok katlı bir yapının her katında yer alan birimlerin, düzdizim çizgisi üzerinde olmasını gerektirmeyen, kimilerinin, ötekilerin bolca ışık ve hava almasına olanak sağlamak üzere daha geride yapılabilmelerine olanak veren kentbilim kuralı.

Düzdizimsel Ayrıklık nedir? İlişkili sözcükler

 • Düzenleyici Birleştirim: Bir kent ya da kasabanın düzentasarısını uygulamak amacıyla, özel ya da kamusal iyelikteki taşınmazların, iyelik durumlarına bakılmaksızın birleştirilmesi ve düzentasarın gerekli kıldığı kamusal işgörülere elverecek ölçüde bir düzenleme ortaklık payı ayrıldıktan sonra, yeniden eski iyelerine dağıtılmasına olanak veren kentbilim kuralı. devamı...
 • Ekinsel Gelişme: Ekin öğelerinde, insanın doğal ve toplumsal çevresini durmadan daha geniş ölçülerde denetimi altına almasına olanak veren değişmeler. devamı...
 • Sis ışıtacı: Sisli havada daha iyi görüş sağlamak üzere sarı ışık veren ışıtaç. devamı...
 • Ivedilik Kararı: Bir yasa tasarısının daha çabuk görüşülmesini sağlamak üzere, öneriyi veren millet vekili ya da yarkurulun yazılı ve gerekçeli isteği üzerine meclisçe verilen vargı. devamı...
 • Zorla Yapım: 1 – Kent içinde bayındırılmış ve boş tutulan bir yerbölümde belli bir süre içinde yapı yapma zorunluluğu. 2 – Konut için devletçe toprak sağlandığında, bu toprak üzerinde belli bir süre içinde yapı yapmayı sağlamak amacıyla konulan zorlayıcı kentbilim kuralı. devamı...
 • çıkarım Kuralı: (…) || Krş.. ilkelçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, geçerli çıkarım kuralları kümesi,çıkarım kuralı örneği, ilkçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, giriş kuralı, çıkış kuralı, ayırma kuralı, ikilem, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı,niceleyici değillemesi, mantıksalçıkarım kuralı. Örn. (…) devamı...
 • Ayrık Olasılık: Olasılık kuramında, bileşik olayı oluşturan iki ya da daha çok yalınç olaydan birinin ya da ötekilerin gerçekleşmesine ilişkin olan ve toplama kuralı aracılığıyla bulunan olasılık, bkz. bağlaşık olasılık. devamı...
 • ışık Düzengecini Kısma: Alıcı merceğinden daha az ışık girmesini sağlamak amacıyla, ışık düzengeci göstergesini daha büyük bir f sayısına getirerek ışık düzengeci açıklığını küçültme. devamı...
 • Dıştecim Düzeni: Dış tecimi düzenlemek üzere konulan kural ve koşullar. devamı...
 • çapraz Sübvansiyon: Bir grup alıcının aynı mal veya hizmet için daha yüksek fiyat ödeyerek başka bir grup alıcının daha düşük fiyat ödemesine olanak veren bir tür fiyat farklılaştırma biçimi. devamı...

Düzdizimsel Ayrıklık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.