Düzgüsel Düşünce ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Düzgüsel Düşünce" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Düzgüsel Düşünce" ne demek?

 1. Görgül olaylar ve aralarındaki ilişkilere ya da olgusal gidişe önceden konulmuş düşünce ilkelerine göre yaklaşan düşünce.

Düzgüsel Düşünce nedir? İlişkili sözcükler

 • Termodinamik: Isı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki ilgileri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik kolu. Bk. ısıldirik bilgisi devamı...
 • Termodinamik: Isı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki ilgileri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik kolu. Bk. ısıldirik bilgisi devamı...
 • öyküsel Tarihçilik: Olayları, aralarındaki nedensel ilişkileri ve zaman sırasını gözetmeksizin, yüzeysel olarak öykülemeyi ön planda tutan ilkel tarih yazıcılığı. devamı...
 • Deepened The Gulf Between Them: Aralarındaki uçurumu derinleşŸtirdi, aralarındaki uzaklaşŸmayı büyüttü, aralarındaki görüşŸ ayrılıklarını çoğŸalttı, aralarında daha çok sorun yarattı devamı...
 • önsav: Gözlenen olaylar ve bu olaylar arasındaki ilişkilere yönelik açıklama taslağı ya da belirli olaylara ilişkin geçici bir açıklama işlevi gören önkabul. Bk. istatistikselönsav. devamı...
 • Uzam örgütlenmesi: 1 – Uzamda yer alan yerleşme birimlerinin aralarındaki düzenli ilişkilerin oluşturduğu örgüt biçimi, 2 – Uzamdaki yerleşme birimlerinin aralarında belli ve değişmeyen bir işlevsel ilişkiler bütününün oluşması ya da oluşturulması süreci. devamı...
 • Bilimsel Usavurma: 1 – Olgular ve olaylar arasında tümevarım yada tümdengelim yoluyle ilişkiler bulmaya, kanıtları yoklamaya ve değerlendirmeye, böylece bir sonuç çıkarmaya yarayan zihin işlemi. 2- Olgusal bilgileri ve ilişkileri, uygulamaya geçmek amacıyle inceleme. 3- Varsayımlardan birtakım sonuçlar elde etme işi. devamı...
 • Yazgıcılık: Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm. Bütün olayları önceden ve kesinlikle Tanrı’nın kararlaştırdığını, bunun devamı...
 • üretim Ilişkileri: Toplum hayatında maddi zenginliklerin üretimi, değişimi ve dağılımı süreci içinde toplum üyeleri arasında ortaya çıkan ve insan bilincinden bağımsız olarak var olan nesnel, maddi ilişkiler. Marksist yaklaşımda, üretim araçlarının mülkiyet devamı...
 • Düşün Oyunu: Olayların akışını, kişilerin kişiliklerini bir ana düşünceye göre düzenleyen oyun çeşidi. Bir ana düşün çevresinde geliştirilen oyun. Olay dizisi, kişiler ve konuşma örgüsü yalnızca ortaya konulmuş olan ana düşün için devamı...

Düzgüsel Düşünce ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.