düzlemsel bölge nedir

Düzlemsel Bölge Nedir?

Düzlemsel bölge, bir düzlem üzerinde bulunan ve belirli bir sınırla çevrili bir alandır. Düzlemsel bölgeler, genellikle geometrik şekillerle tanımlanırlar. Örneğin, bir kare, bir dikdörtgen, bir üçgen veya bir daire düzlemsel bir bölgedir.

Düzlemsel bölgeler, matematik, fizik, mühendislik ve diğer birçok alanda kullanılırlar. Örneğin, bir karenin alanı, kenar uzunluğunun karesi ile bulunur. Bir dikdörtgenin çevresi, iki uzun kenarının ve iki kısa kenarının toplamı ile bulunur. Bir üçgenin alanı, taban uzunluğunun yüksekliğinin yarısı ile bulunur. Bir dairenin alanı, yarıçapının karesi ile pi sayısının çarpımı ile bulunur.

Düzlemsel bölgeler, ayrıca, nesnelerin konumunu tanımlamak için de kullanılırlar. Örneğin, bir şehir haritasında, şehirdeki sokaklar ve binalar düzlemsel bölgelerle gösterilir. Bir uçak biletinin üzerinde, uçağın kalkış ve varış noktaları düzlemsel bölgelerle gösterilir.

Düzlemsel Bölgelerin Özellikleri

Düzlemsel bölgelerin birçok farklı özelliği vardır. Bu özellikler, düzlemsel bölgenin şekline, boyutuna ve sınırlarına göre değişir.

 • Alan: Düzlemsel bir bölgenin alanı, bölgenin içindeki toplam alan miktarıdır. Alan, genellikle metrekare (m²) veya santimetrekare (cm²) cinsinden ölçülür.
 • Çevre: Düzlemsel bir bölgenin çevresi, bölgenin sınırının uzunluğudur. Çevre, genellikle metre (m) veya santimetre (cm) cinsinden ölçülür.
 • Kenar uzunluğu: Düzlemsel bir bölgenin kenar uzunluğu, bölgenin sınırını oluşturan kenarların uzunluğudur. Kenar uzunluğu, genellikle metre (m) veya santimetre (cm) cinsinden ölçülür.
 • Köşe noktası: Düzlemsel bir bölgenin köşe noktası, bölgenin sınırının iki kenarının kesiştiği noktadır.
 • Kenar sayısı: Düzlemsel bir bölgenin kenar sayısı, bölgenin sınırını oluşturan kenarların sayısıdır.
 • Köşe sayısı: Düzlemsel bir bölgenin köşe sayısı, bölgenin sınırının iki kenarının kesiştiği noktaların sayısıdır.

Düzlemsel Bölgelerin Türleri

Düzlemsel bölgeler, birçok farklı türe ayrılabilirler. Bu türler, düzlemsel bölgenin şekline, boyutuna ve sınırlarına göre değişir.

 • Çokgenler: Çokgenler, düzlem üzerinde bulunan ve en az üç kenarı olan düzlemsel bölgelerdir. Çokgenler, kenar sayılarına göre üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, vb. olarak adlandırılırlar.
 • Daireler: Daireler, düzlem üzerinde bulunan ve tek bir merkez noktası olan düzlemsel bölgelerdir. Dairelerin sınırları, merkez noktasından eşit uzaklıkta bulunan noktalardan oluşur.
 • Elipsler: Elipsler, düzlem üzerinde bulunan ve iki odak noktası olan düzlemsel bölgelerdir. Elipslerin sınırları, iki odak noktasından eşit uzaklıkta bulunan noktalardan oluşur.
 • Parabol: Parabol, düzlem üzerinde bulunan ve tek bir odak noktası olan düzlemsel bölgedir. Parabolün sınırları, odak noktasından eşit uzaklıkta bulunan noktalardan oluşur.
 • Hiperbol: Hiperbol, düzlem üzerinde bulunan ve iki odak noktası olan düzlemsel bölgedir. Hiperbolün sınırları, iki odak noktasından eşit uzaklıkta bulunan noktalardan oluşur.

Düzlemsel Bölgelerin Kullanım Alanları

Düzlemsel bölgeler, matematik, fizik, mühendislik ve diğer birçok alanda kullanılırlar.

 • Matematik: Düzlemsel bölgeler, geometri, trigonometri ve cebir gibi matematik dallarında kullanılırlar. Örneğin, bir karenin alanı, kenar uzunluğunun karesi ile bulunur. Bir dikdörtgenin çevresi, iki uzun kenarının ve iki kısa kenarının toplamı ile bulunur. Bir üçgenin alanı, taban uzunluğunun yüksekliğinin yarısı ile bulunur. Bir dairenin alanı, yarıçapının karesi ile pi sayısının çarpımı ile bulunur.
 • Fizik: Düzlemsel bölgeler, mekanik, elektromanyetizma ve termodinamik gibi fizik dallarında kullanılırlar. Örneğin, bir cismin ağırlığı, cismin kütlesinin yerçekimi ivmesi ile çarpımı ile bulunur. Bir cismin hacmi, cismin uzunluğunun, genişliğinin ve yüksekliğinin çarpımı ile bulunur. Bir cismin yüzey alanı, cismin sınırının toplam alan miktarıdır.
 • Mühendislik: Düzlemsel bölgeler, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği ve elektrik mühendisliği gibi mühendislik dallarında kullanılırlar. Örneğin, bir binanın alanı, binanın uzunluğunun, genişliğinin ve yüksekliğinin çarpımı ile bulunur. Bir makinenin hacmi, makinenin uzunluğunun, genişliğinin ve yüksekliğinin çarpımı ile bulunur. Bir elektrik devresinin direnci, devrenin uzunluğunun, kesit alanının ve özdirencinin çarpımı ile bulunur.

Düzlemsel bölgeler, günlük hayatımızda da birçok farklı alanda kullanılırlar. Örneğin, bir şehir haritasında, şehirdeki sokaklar ve binalar düzlemsel bölgelerle gösterilir. Bir uçak biletinin üzerinde, uçağın kalkış ve varış noktaları düzlemsel bölgelerle gösterilir. Bir araba lastiğinin üzerinde, lastiğin çapı ve genişliği düzlemsel bölgelerle gösterilir.


Yayımlandı

kategorisi