düzmek sözlük anlamı nedir?

Sözlükte düzmek kelimesinin manası:

  1. Bir gereksinimi karşılamak amacıyla birçok şeyi birbirini tamamlayacak biçimde bir araya getirmek
    Örnek: Oğlum Sıtkı için son zamanlarda epeyce temiz ev eşyası düzdü diyorlar. M. Ş. Esendal
  2. Düzene sokmak, düzene koymak, sıralamak, elverişli, uygun bir duruma getirmek.
  3. Yaratmak, oluşturmak, meydana getirmek
    Örnek: Yeşil caminin avlusundaki sette oturmuş, Nilüfer ovasına şiir düzerken... S. F. Abasıyanık
  4. Uydurmak.
  5. Cinsel ilişkide bulunmak.

düzmek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları