eager beaver sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eager beaver kelimesinin manası:

  1. Çok istekli kimse, çok arzulu kimse, bir konuda aşŸırı derecede hevesli olan kimse, bir şŸeyi yapmaya çok istekli olan kimse

eager beaver ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları