ebitta nedir

EBİTTA Nedir?

EBİTTA, faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazanç anlamına gelir. Bir şirketin faaliyetlerinden elde ettiği karı ölçen bir finansal göstergedir. EBİTTA, şirketin gelirlerinden faiz giderleri, vergi giderleri, amortisman giderleri ve itfa giderleri düşülerek hesaplanır.

EBİTTA, bir şirketin faaliyet performansını değerlendirmek için kullanılan önemli bir göstergedir. Şirketin faaliyetlerinden elde ettiği karı gösterdiği için, şirketin ne kadar karlı olduğunu anlamak için kullanılır. Ayrıca, EBİTTA, şirketin borç ödeme gücünü değerlendirmek için de kullanılır. Şirketin EBİTTA’sı yüksekse, borçlarını ödeme gücü de yüksektir.

EBİTTA’nın Hesaplanması

EBİTTA, aşağıdaki formülle hesaplanır:

EBİTTA = Net satışlar – Satılan malların maliyeti – Genel ve idari giderler – Amortisman giderleri – İtfa giderleri

EBİTTA’nın Kullanımı

EBİTTA, aşağıdaki amaçlarla kullanılır:

 • Şirketin faaliyet performansını değerlendirmek
 • Şirketin borç ödeme gücünü değerlendirmek
 • Şirketin değerini belirlemek
 • Şirketler arasındaki karşılaştırmalar yapmak

EBİTTA’nın Avantajları ve Dezavantajları

EBİTTA’nın avantajları şunlardır:

 • Şirketin faaliyet performansını değerlendirmek için basit ve anlaşılır bir göstergedir.
 • Şirketin borç ödeme gücünü değerlendirmek için kullanılır.
 • Şirketin değerini belirlemek için kullanılır.
 • Şirketler arasındaki karşılaştırmalar yapmak için kullanılır.

EBİTTA’nın dezavantajları şunlardır:

 • Amortisman ve itfa giderleri gibi bazı giderleri içermez.
 • Şirketin faaliyet dışı gelirlerini içermez.
 • Şirketin faaliyet dışı giderlerini içermez.

EBİTTA’yı Etkileyen Faktörler

EBİTTA’yı etkileyen faktörler şunlardır:

 • Şirketin satışları
 • Şirketin maliyetleri
 • Şirketin giderleri
 • Şirketin amortisman giderleri
 • Şirketin itfa giderleri

EBİTTA’nın Önemi

EBİTTA, bir şirketin faaliyet performansını değerlendirmek için önemli bir göstergedir. Şirketin faaliyetlerinden elde ettiği karı gösterdiği için, şirketin ne kadar karlı olduğunu anlamak için kullanılır. Ayrıca, EBİTTA, şirketin borç ödeme gücünü değerlendirmek için de kullanılır. Şirketin EBİTTA’sı yüksekse, borçlarını ödeme gücü de yüksektir.

Sonuç

EBİTTA, bir şirketin faaliyet performansını değerlendirmek için kullanılan önemli bir finansal göstergedir. Şirketin faaliyetlerinden elde ettiği karı gösterdiği için, şirketin ne kadar karlı olduğunu anlamak için kullanılır. Ayrıca, EBİTTA, şirketin borç ödeme gücünü değerlendirmek için de kullanılır. Şirketin EBİTTA’sı yüksekse, borçlarını ödeme gücü de yüksektir.


Yayımlandı

kategorisi