ebu davud sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ebu davud kelimesinin manası:

  1. süleyman b. el-eşas es-sicistani. kütüb-i sitte'den birisi olan sünen-i ebu davud'un müellifi. büyük hadis bilgini. 500.000 hadis arasından seçtiği 4800 hadisten oluşan sünen'i, ahlak, tarih ve fıkıhla ilgili meseleleri içerir
  2. (Bak: Kütüb-ü Sitte)

ebu davud ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları