ebu katade haris bin ribiy sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ebu katade haris bin ribiy kelimesinin manası:

  1. Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine'ye avdetinde vefat etmiştir. (R.A.) (Osmanlıca'da yazılışı: ebu katade haris bin rib'iy)

ebu katade haris bin ribiy ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları