ebu katade haris bin ribiy r sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ebu katade haris bin ribiy r kelimesinin manası:

  1. Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine'ye avdetinde vefat etmiştir. (R.A.) (Osmanlıca'da yazılışı: ebu katade haris bin rib'iy r)

ebu katade haris bin ribiy r ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları