Ecamire ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ecamire" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ecamire" ne demek?

  1. Taifeler, kabileler, kavimler.

Ecamire nedir? İlişkili sözcükler

  • Intertribal: Kabileler arasında olan. Kabileler arası devamı...
  • Akvam: Kavimler. devamı...
  • Bantu Tribes: Bantu kabileleri, Afrika’nın güney kesimlerindeki siyahî kabileler devamı...
  • Ethnoslraphy: Etnografya, kavimler ilmi, budunbetim devamı...
  • Etnik: Kavimle ilgili, budunsal, kavmî. Budunsal devamı...
  • Esmaül Hüsna: Allah’ın isimleri. Cenab-ı Hakk’ın güzel isim ve sıfatları. Aşağıdaki fıkrada Esma-i Hüsna’dan bazıları zikrediliyor:(… Hem alakadar olduğun ve perişaniyetlerinden müteessir olduğun; senin bir nevi hanen ve içindeki mevcudat, senin o hanenin ünsiyetli levazımatı ve sevimli müzeyyenatı hükmünde olan dünyayı ve içindeki mahlukatı kemal-i hikmet ile tanzim ve tedbir ve terbiye eden Zatın, Hakim ismine ve devamı...

Ecamire ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.