ecc nedir tıp

ECC (Elektrokonvülsif Tedavi)

Elektrokonvülsif tedavi (EKT), şiddetli depresyon, bipolar bozukluk ve şizofreni gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan bir tıbbi prosedürdür. EKT, beyne kısa süreli elektrik akımı verilerek yapılır. Bu akım, beynin nöronlarının aktivitesini değiştirir ve ruh halini ve davranışı etkiler.

EKT, 1930’lu yıllarda İtalyan nörolog Ugo Cerletti tarafından geliştirildi. Cerletti, şizofreni hastalarına elektrik şoku vererek hastaların semptomlarında iyileşme sağladığını gözlemledi. EKT, daha sonra diğer ruhsal bozuklukların tedavisinde de kullanılmaya başlandı.

EKT, günümüzde hala ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan etkili bir yöntemdir. Ancak, EKT’nin yan etkileri nedeniyle kullanımı sınırlıdır. EKT’nin en sık görülen yan etkileri arasında hafıza kaybı, bulantı, kusma ve baş ağrısı bulunur.

EKT’nin Kullanıldığı Durumlar

EKT, genellikle diğer tedavilere yanıt vermeyen şiddetli ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılır. EKT’nin kullanıldığı başlıca durumlar şunlardır:

  • Şiddetli depresyon
  • Bipolar bozukluk
  • Şizofreni
  • Katatoni
  • Mani
  • Psikoz
  • İntihar riski

EKT’nin Etkinliği

EKT, şiddetli ruhsal bozuklukların tedavisinde etkili bir yöntemdir. EKT, hastaların semptomlarında hızlı bir şekilde iyileşme sağlayabilir. EKT’nin etkinliği, yapılan araştırmalarla da desteklenmektedir.

Bir araştırmada, şiddetli depresyon hastalarına EKT uygulandığında, hastaların %80’inde semptomlarda iyileşme olduğu gözlemlenmiştir. Başka bir araştırmada ise, bipolar bozukluk hastalarına EKT uygulandığında, hastaların %70’inde semptomlarda iyileşme olduğu görülmüştür.

EKT’nin Yan Etkileri

EKT’nin yan etkileri arasında hafıza kaybı, bulantı, kusma ve baş ağrısı bulunur. Hafıza kaybı, genellikle geçicidir ve birkaç hafta içinde kaybolur. Bulantı, kusma ve baş ağrısı ise genellikle tedavi sırasında veya sonrasında kısa süreli olarak görülür.

EKT’nin daha ciddi yan etkileri arasında kalp krizi, felç ve ölüm bulunur. Ancak, bu yan etkiler çok nadir görülür. EKT’nin yan etkileri, genellikle tedavi öncesi hastaya detaylı olarak anlatılır ve hastanın onayı alınır.

EKT’nin Uygulanması

EKT, genellikle hastane ortamında uygulanır. EKT öncesi, hastaya anestezi verilir. Anestezi verildikten sonra, hastanın başına elektrotlar yerleştirilir. Elektrotlar, beyne kısa süreli elektrik akımı verilmesini sağlar.

EKT seansı genellikle birkaç dakika sürer. EKT seansları, genellikle haftada 2-3 kez uygulanır. EKT’nin toplam seans sayısı, hastanın durumuna göre değişir.

EKT’nin Riskleri

EKT’nin riskleri arasında hafıza kaybı, bulantı, kusma, baş ağrısı, kalp krizi, felç ve ölüm bulunur. Ancak, bu riskler çok nadir görülür. EKT’nin riskleri, genellikle tedavi öncesi hastaya detaylı olarak anlatılır ve hastanın onayı alınır.

EKT’nin Alternatifleri

EKT, şiddetli ruhsal bozuklukların tedavisinde etkili bir yöntemdir. Ancak, EKT’nin yan etkileri nedeniyle kullanımı sınırlıdır. EKT’ye alternatif olarak, ilaç tedavisi, psikoterapi ve elektrokonvülsif tedavi (EKT) gibi diğer tedavi yöntemleri kullanılabilir.

Sonuç

EKT, şiddetli ruhsal bozuklukların tedavisinde etkili bir yöntemdir. Ancak, EKT’nin yan etkileri nedeniyle kullanımı sınırlıdır. EKT’ye alternatif olarak, ilaç tedavisi, psikoterapi ve elektrokonvülsif tedavi (EKT) gibi diğer tedavi yöntemleri kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi