ecumenism sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ecumenism kelimesinin manası:

  1. Hıristiyan kiliselerinin evrensel birliği için uğraşan kimselerin düşünce ve prensipleri.
  2. Ekümenizm, Hıristiyanlık tarikatlarının birleşŸmesini isteme (Protestan bir akım)

ecumenism ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları