Edilgin öğrenme ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Edilgin öğrenme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Edilgin öğrenme" ne demek?

 1. Gerekli ve kimi zaman yeterli güdülenme ya da pekiştirmenin bulunmadığı durumlarda oluşan öğrenme.

Edilgin öğrenme nedir? İlişkili sözcükler

 • çağrışımlı öğrenme: Uyaran ile tepki arasındaki bağlantı dolayısıyle kimi durumlarda rasgele oluşan öğrenme. devamı...
 • öğrenme: Öğrenmek işi Kavramsal düzenlemeler yapma süreci. 2-Alıştırma ve uygulamaların oldukça sürekli olan etkilerine verilen ad. devamı...
 • Sınama Ve Yanılma Yoluyla öğrenme: Yeni öğrenme durumları karşısında öğrencinin, başarılı sonuç alıncaya, ya da hoşnut oluncaya değin kimi tepkileri hemen hemen rasgele yinelemesi ve sınaması temeline dayalı öğrenme. devamı...
 • öğrenme Eğrisi: Birikimli çıktı ile ortalama ürün maliyetleri ya da emeğin ortalama veya marjinal fiziki verimliliği arasındaki ilişkiyi işgücü deneyiminin artışına bağlı olarak açıklayan, diğer bir deyişle yaparken öğrenme süreci içinde üretim arttıkça ortalama üretim maliyetlerinin azaldığını veya ortalama verimliliğin arttığını gösteren eğri. devamı...
 • Edilgin Saldırgan Kişilik: Olaylar karşısında gerekli bağımsızlığı gösteremeyen, kimilerinde kararsız ve başkalarının ağzına bakan bir tutum takınan, kimi olaylar karşısında ise aşırı öfke, kırıcılık ve engelleme davranışları gösteren kişinin özelliklerinin tümü. devamı...
 • Kelamı öğrenme: Bk. sözel öğrenme devamı...
 • Kelamı öğrenme: Bk. sözel öğrenme devamı...
 • öğrenme Muhiti: Bk. öğrenme çevresi devamı...
 • Bilinçdışı öğrenme: Anımsamayı sağlayamayacak aşamadaki öğrenme. devamı...
 • Rastlantısal öğrenme: Önceden planlanıp amaç edinilmeyen bir etkinlik ya da yaşantı sonucu oluşan öğrenme. devamı...

Edilgin öğrenme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.