edille i şeriyye nedir

Edille-i Şeriyye

Edille-i şeriyye, İslam hukukunda delil olarak kullanılan kaynaklardır. Bu kaynaklar, Kur’an-ı Kerim, Sünnet, İcma ve Kıyas’tır.

Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim, İslam hukukunun en önemli kaynağıdır. Allah’ın vahyini içeren Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e parça parça indirilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de, ibadetler, muamelat, ceza hukuku, aile hukuku gibi birçok konuda hükümler yer almaktadır.

Sünnet

Sünnet, Hz. Muhammed’in sözleri, fiilleri ve takrirleridir. Sünnet, Kur’an-ı Kerim’den sonra İslam hukukunun en önemli kaynağıdır. Sünnet, Hz. Muhammed’in hayatı boyunca sahabeler tarafından rivayet edilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır.

İcma

İcma, Müslüman hukukçuların bir konuda görüş birliğine varmasıdır. İcma, Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’ten sonra İslam hukukunun üçüncü kaynağıdır. İcma, genellikle fıkıh konularında yapılır.

Kıyas

Kıyas, bir konuda hüküm bulunmayan bir meseleyi, benzer bir konuda bulunan hükme kıyaslayarak çözmektir. Kıyas, İslam hukukunun dördüncü kaynağıdır. Kıyas, genellikle yeni ortaya çıkan meselelerde kullanılır.

Edille-i Şeriyye’nin Önemi

Edille-i şeriyye, İslam hukukunun temel kaynaklarıdır. Bu kaynaklar, İslam hukukunun hükümlerinin belirlenmesinde kullanılır. Edille-i şeriyye, İslam hukukunun adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Edille-i Şeriyye’nin Sınıflandırılması

Edille-i şeriyye, ikiye ayrılır:

  • Nasslar: Nasslar, Kur’an-ı Kerim’de ve Sünnet’te açıkça belirtilen hükümlerdir. Nasslar, yorumlanmaya açık değildir.
  • Zanni deliller: Zanni deliller, Kur’an-ı Kerim’de ve Sünnet’te açıkça belirtilmeyen hükümlerdir. Zanni deliller, yorumlanmaya açıktır.

Edille-i Şeriyye’nin Uygulanması

Edille-i şeriyye, İslam hukukunun hükümlerinin belirlenmesinde kullanılır. Edille-i şeriyye, İslam hukukunun adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlar. Edille-i şeriyye, İslam hukukunun güncelliğini korumasını sağlar.

Sonuç

Edille-i şeriyye, İslam hukukunun temel kaynaklarıdır. Bu kaynaklar, İslam hukukunun hükümlerinin belirlenmesinde kullanılır. Edille-i şeriyye, İslam hukukunun adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlar. Edille-i şeriyye, İslam hukukunun güncelliğini korumasını sağlar.


Yayımlandı

kategorisi