edimsel sözlük anlamı nedir?

Sözlükte edimsel kelimesinin manası:

  1. Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarımlı karşıtı.
  2. Gerçek olan; etkili olan; olabilir durumda olmanın karşıtı olarak edim durumunda olan.

edimsel ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları