editor sözlük anlamı nedir?

Sözlükte editor kelimesinin manası:

  1. Bir kitabı matbaaya gitmek üzere tertip edip hazırlayan kimse, müellif, editör
  2. Gazete müdürü, başyazar
  3. Editör, yayımcı, yazı ileri müdürü, başyazar, program kurgu sorumlusu

editor ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları