edta sözlük anlamı nedir?

Sözlükte edta kelimesinin manası:

  1. Bk. etilendiamin tetra asetik asit
  2. Birçok katyon ile sağlam kompleksler veren, analitik ve tıbbi amaçlarla kullanılan, (HOOC-CH2)2N-CH2CH2N(CH2COOH)2 formülüne sahip etilendiamintetraasetik asit veya bu asidin sodyum tuzları için kullanılan kısa ad.
  3. Etilendiamin tetra asetik asit.

edta ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları