edu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte edu kelimesinin manası:

  1. (education) "education (eğŸitim)", eğŸitim; bir üniversiteye veya başŸkaca bir eğŸitim kurumunu belirten kısaltma (internet adresleri)

edu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları