education sözlük anlamı nedir?

Sözlükte education kelimesinin manası:

  1. Eğitim, eğitim ve öğretim, tedris, tahsil, maarif, yetiştirme, eğitme
  2. İlim, irfan
  3. Pedagoji, eğitim bilimi
  4. Eğitim, terbiye, öğretim, öğrenim, eğitimbilim

education ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları