eflatun sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eflatun kelimesinin manası:

  1. Açık mor renk.
  2. Bu renkte olan.
  3. Açık mor.
  4. 1. açık mor. 2. aristo'nun hocası, sokrat'ın talebesi, ünlü yunan filozofu.
  5. Platon. (M.Ö. 429 - 347) Aristo'nun üstadı, Sokrat'ın talebesi, eski Yunan filozofudur.

eflatun ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları